Obsługa informatyczna firm

Budowa Oprogramowania

Tworzenie oprogramowania dla konkretnego zastosowania rozpoczynamy od rozpoznania oczekiwań klienta. Analizujemy wymagania jakim ma sprostać budowana aplikacja oraz z jakimi innymi aplikacjami ma ona wspólpracować. Na tej podstawie dobieramy technologię, w której zostanie napisany program lub programy. Szacujemy czas trwania projektu i po uzgodnieniu wszystkich szczegółów rozpoczyna się etap produkcji.

Na każdym etapie realizowanego projektu, wspólpracujemy z Klientem przedstawiając stan zaawansowania projektu, jednocześnie konsultując wprowadzane rozwiązania.

Po okresie testów i końcowych uzgodnień, następuje etap wdrożenia produktu i jego przekazania. W tym czasie, przeprowadzane są szkolenia, po których następuje przekazanie aplikacji wraz z dokumentacją.

Wraz z produktem Klient, na cały czas eksploatacji produktu, otrzymuje niezbędną pomoc techniczną.

Nasza oferta obejmuje tworzenie:

  • aplikacji biznesowych
  • baz danych
  • hurtowni danych
  • aplikacji mobilnych
  • rozwiązań internetowych
  • oprogramowania integrującego systemy informatyczne
  • raportów