Projekty Unijne

VE SYSTEMS Sebastian Reszpondek realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020

Projekt „Opracowanie systemu zabezpieczenia rowerów z zastosowaniem płytki PCB lokalizatora wewnątrz sztycy podsiodłowej” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Numer umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-10-0006/18-00

Wartość projektu: 400 000 zł

Kwota dofinansowania w ramach projektu: 340 000 zł

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu do zabezpieczenia rowerów

Planowane efekty: Rezultatem niniejszego projektu, zakładającego zakup prac badawczo-rozwojowych, będzie system zabezpieczenia rowerów z zastosowaniem płytki PCB lokalizatora umieszczonej całkowicie wewnątrz sztycy podsiodłowej roweru.

 

 

 

VE SYSTEMS Sebastian Reszpondek realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020

Projekt „Opracowanie systemu bezgotówkowych transakcji z wykorzystaniem protokołu BLIK oraz z wykorzystaniem TPP (Third Party Provider)” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Numer umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-10-0007/18-00

Wartość projektu: 400 000 zł

Kwota dofinansowania w ramach projektu: 340 000 zł

Celem projektu jest opracowanie unikatowego systemu systemu bezgotówkowej płatności do maszyn vendingowych zgodnego z dyrektywą PSD2.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie opracowanie systemu płatności do maszyn vendingowych, który będzie obsługiwać transakcje BLIK oraz będzie dososowany do wymagań dyrektywy PSD2

© Copyright 2018 VE SYSTEMS